PÅLITLIG OCH MÄNNISKONÄRA FYSIOTERAPI REDAN I ÖVER 30-ÅRS TID

Vi finns i Kristinestads i nya utrymmen på ”Krimobacken” där vi erbjuder traktens befolkning individuell och aktiv fysioterapi. Vår yrkeskunniga personal är vida specialiserade för olika kundkretsar och olika vårdformer. Vid planeringen av vårdformerna beaktar vi individuellt kundens mål och förväntningar. Som ny service har vi fysioterapeutens ”direktmottagning”. Till vår kundkrets hör bla. arbetstagare, barn, ungdomar, äldningar, aktivtsportiga och svårt invaliserade personer.

Kunder som kommer på läkarremiss är berättigade till FPA-ersättning. Som vi drar av direkt från vårdkostnanden. Vid behov gör vi hembesök. Vi betjänar erp å finska, svenska och även på engelska och spanska.

Vi är en del av “OmaFysio”-netvärk

Till vårt netvärk hörs hundra tals finska fysioterapiföretagare runt hela Finland.