Tjänster

Fysioterapi

Fysioterapins centrala mål är att upprätthålla och förbättra människans funktionsförmåga och rörelse. Behandlingen riktas mot att främja den lägre funktionsförmågan med hjälp av fysioterapeutisk vägledning och råd, terapeutiska övningar och manuell terapi.


Direktmottagning

Nu även som ny serviceform har vi, direktmottagning, vart man kan komma för att bli undersökt av fysioterapeut utan remiss eller läkar-besök. Fysioterapeuten som genomgått skolning i direktmottagning har fördjupat sitt kunnande i stöd- och rörelseorganens besvärs undersökningar och deras träningsövningar. Direktmottagningens mål är att minska besvärens förlånging och utgifter så som onödiga läkarbesök, röntgentagningar och operationer eller sjukskrivningar. Det oaktat kan fysioterapeuten vid behov konsultera kundens egen ansvarsläkare, eller sända kunden till dennes läkare för undersökning.


Vi erbjuder bland annat följande tjänster:
 • Fysioterapeutisk undersökning, behandling och vägledning

 • Terapeutisk övning

 • Rehabilitering av svårt handikappade som stöds av

 • FPA Neurologisk fysioterapi

 • Geriatrisk rehabilitering

 • Manuell terapi

 • Akupunktur

 • Lymfterapi

 • Fasciamobilisering

 • Fysikaliska behandlingar

 • Cryonic-kylbehandling

 • Footbic-träning för nedre extremiteter

 • Kinesiotejpning

 • Hembesök

Lymfterapi

Lymfterapi minskar svullnad, lindrar smärta och slappar av. Vid behandling av svullnad är ett väsentligt tillägg vid sidan om manuell lymfterapi kompressionsband samt rörelse- och hudvård. Lymfterapin kräver rätt så långa behandlingsgånger och perioder. Varaktigheten av terapin och tätheten av behandlingarna beror bl.a. på sjukdomen/skadan, patientens ålder, den allmänna konditionen och vidden på området som behandlas. Den genomsnittliga behandlingsgången är 60 minuter.

Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsform som stöder sig på den kinesiska medicinens lära och med den behandlas smärta och muskelspänningar. Följande områden kan behandlas med akupunktur: migrän, smärta i leder och nerver. Området behandlas oftast intensivt 3-4 gånger och efter det enligt behov beroende på situationen. Behandlingstiden är 30–45 minuter/behandlingsgång.